Alle artikels

De colleges en trainingen zorgen ervoor dat onze begeleiding efficiënter en effectiever wordt.

Vanaf dit schooljaar is het mogelijk colleges en trainingen te volgen. Deze nieuwe diensten zijn in ontwikkeling sinds oktober 2020, maar zijn nu klaar om gebruikt te worden.

Wat houden deze twee nieuwe diensten in? In essentie komen ze op hetzelfde neer. Het zijn trajecten bestaande uit sessies van ongeveer 2 uur per sessie waarin alle stof van een vak wordt behandeld. Het verschil tussen colleges en trainingen zit in de inhoud van de sessies.

Onze colleges zijn gericht op de theorie. In een college wordt de basistheorie, basistoepassing en basisinzichten van een vak behandeld. Deelnemers krijgen van ons een vakhandboek met daarin een kernachtig overzicht van de examenstof met tips en examenopgaven + de slides van de/het college(s) waaraan wordt deelgenomen. We bieden met name colleges voor de examenkids. Deze colleges van de examenvakken zijn gedurende het hele jaar beschikbaar. Colleges zijn beschikbaar voor het publiek; je hoeft geen begeleiding bij ons te volgen om deel te nemen. Je kunt het programma checken en je inschrijven via de website.

Colleges behandelen de basistheorie, basistoepassing en basisinzichten van een vak.

De trainingen zijn gericht op de praktijk. Een training focust op het succesvol toepassen van de stof ten behoeve van het maken van opgaven en toetsen. Net zoals bij een college krijgen deelnemers ons vakhandboek met daarin een kernachtig overzicht van de examenstof met tips en examenopgaven + de slides van de training(en) waaraan wordt deelgenomen. Trainingen zijn met name voor de examenkids. Zo zijn er gedurende het hele schooljaar trainingen over de examenstof, plannen, faalangst, concentratie en motivatie. Trainingen zijn beschikbaar voor het publiek; je hoeft geen begeleiding bij ons te volgen om deel te nemen. Ook hier geldt: je kunt het programma checken en je inschrijven via de website.

Trainingen focussen op het succesvol maken van opgaven voor een vak.

De colleges en trainingen zorgen ervoor dat onze begeleiding efficiënter en effectiever wordt. Dat heeft een aantal redenen. Op de eerste plaats, kunnen we de algemene stof die veel moet worden herhaald in de colleges en trainingen behandelen tegen een lager bedrag dan wanneer dit in de privélessen of groepslessen zou moeten worden gedaan. Daarbij komt dat we van bijleskids die de colleges en trainingen volgen weten dat ze de basis hebben gehad. Ze kunnen dan in de privélessen en groepslessen focussen op persoonlijke complicaties. Ook het handboek en de slides die de deelnemers van colleges en trainingen spelen hierbij een rol. De bijleskids kunnen hierin zelf zaken opzoeken. Daarnaast kan in de privélessen en groepslessen worden gerefereerd naar deze documenten, waardoor uitleg in de privélessen en groepslessen sneller en beter kan. Het moge duidelijk wezen. De colleges en trainingen zijn een waardige toevoeging aan ons aanbod!