Alle artikels

Vertrouwen, vakinhoudelijke ondersteuning én aanpak van onderliggende problematiek.

Om onze leerlingen van maatwerk te voorzien hebben we partners. We laten je daarom graag kennismaken met Denise Olivers van Learn4Life. Waarom werken we met elkaar samen? En wat kunnen leerlingen van onze samenwerking verwachten? Dat en meer lees je in deze blog.

Wat doet Learn4Life?

Learn4Life bestaat uit SKJ-geregistreerde (jonge) pedagogen en onderwijskundigen. We geven educatieve en pedagogische begeleidingen aan kinderen en jongeren tussen de 8 en de 18 jaar in Maastricht en omgeving. Hiervoor werken we intensief samen met diverse gemeenten. Via deze gemeenten wordt intensief samengewerkt met diverse scholen waar vervanging, huiswerkbegeleiding, bijles, training en sociaal-emotionele begeleiding wordt geboden. Hiernaast werken we samen met diverse andere organisaties binnen deze gemeenten. 

Wat betreft ons aanbod, Learn4Life biedt educatieve en pedagogische begeleiding. Educatieve begeleiding is alles wat met school te maken heeft. Denk aan plannen en structureren, agendabeheer, het aanleren van leerstrategieën, examentraining en huiswerkbegeleiding. Dit doen we in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Bij de pedagogische begeleiding wordt verder gekeken dan de schoolse zaken. Hierbij wordt de vraag gesteld: ‘Waarom krijgt uw kind de schoolse zaken niet in orde?’, waarvoor vaak een onderliggende problematiek moet worden behandeld. Denk aan groepsdruk, gedragsproblematiek, social media (misbruik), gamen, pesten, seksualiteit, faalangst en laag zelfvertrouwen.

Wat vindt Learn4Life belangrijk?

Goede begeleiding staat of valt met vertrouwen. We duiken niet direct in de diepte van de hulpvraag en pakken het iets het iets anders aan. Wij gaan aan de slag met de concrete hulpvraag, maar bouwen altijd eerst een vertrouwensband op. Alleen als er vertrouwen is, kunnen we tot de kern komen. Met deze aanpak zorgen we bij Learn4Life ervoor dat een kind duidelijk en zichtbaar groeit binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden waaraan wordt gewerkt. Zo zorgen we ervoor dat kinderen zich veilig ontwikkelen binnen de huidige maatschappij.

Wat vindt Learn4Life van Studied?

Studied is een bijlesorganisatie die het expertise in huis heeft om zich aan te passen aan kinderen/jongeren. Studenten weten namelijk aan welke verwachtingen kinderen/jongeren worden blootgesteld en kunnen zich daardoor beter verplaatsen in hoe zij zich voelen. Dat zorgt voor een goede vertrouwensband waardoor het kind/de jongere opener durft te zijn over wat precies de hulpvraag is. Daarnaast is reflectie en evaluatie heel erg belangrijk. Studied geeft hier heel veel aandacht aan. Het gaat om hoe de jongeren en het bedrijf zich verder kunnen ontwikkelen op zo’n manier dat iedereen kan groeien. De kinderen/jongeren staan bij Studied op nummer één en dat is hoe het hoort.

Waarom werken we samen? Wat vindt Learn4Life waardevol aan onze samenwerking?

Studied en Learn4Life hebben dezelfde visie. We gaan aan de slag met de hulpvraag, maar de persoonlijke relatie staat voorop. Het is onmogelijk om binnen een x-aantal maanden een doel te bereiken als er geen band is met het kind. Die visie delen we en dat maakt dat we graag met Studied samenwerken. Daarnaast vullen we elkaar inhoudelijk aan. Het komt namelijk vaak genoeg voor dat een leerling bijles nodig heeft, terwijl er nog meer aan de hand is met de leerling. In dat geval, kunnen wij iets voor Studied en haar leerling betekenen. De omgekeerde situatie kan ook voorkomen, namelijk dat een leerling pedagogische hulp krijgt bij ons en blijkt dat die leerling bijles nodig heeft. Dan kunnen wij doorverwijzen naar Studied zodat zij onze leerling van bijles kunnen voorzien. Doordat onze visies aansluiten, weten we wat we van elkaar kunnen verwachten; de leerling komt goed terecht.

Wat kunnen leerlingen verwachten van onze samenwerking? 

Wij zijn verplicht om met derde partijen contact te onderhouden als dit in het belang is van het kind én de ouders hier toestemming voor geven. Dit geldt ook voor Studied. Als een leerling wordt doorverwezen, zal er nauw contact zijn tussen Studied en Learn4Life over de voortgang van de leerling. We stemmen samen af hoe de voortgang van de leerling kan worden gerealiseerd en wat de leerling nodig heeft om door te groeien. Daarnaast zal Studied worden meegenomen in het 1G1P (één gezin, één plan). Als deze methode wordt ingezet voor een leerling zal Studied de doelen die zij wilt bereiken met de leerling hierin verwerken.

Leerlingen van Studied kunnen een faalangstreductietraining bij Learn4Life volgen. Wat betekent het als je faalangst hebt en hoe kan deze training hierbij helpen? 

Faalangst betekent letterlijk de angst om te falen. Je bent dus bang dat je iets niet kan. Die gedachten hangt continu in je hoofd waardoor de kans bestaat dat iets ook echt niet gaat lukken. Dit bevestigt weer dat je gevoel dat je het niet kan waardoor de faalangst in stand blijft. Als je hier last van hebt, is het van belang dat je die cirkel gaat doorbreken. Maar, je moet natuurlijk wel weten hoe je dit moet doen en dat is waar een faalangstreductietraining zich op richt. Binnen de faalangstreductie training van Learn4Life ga je leren hoe je je negatieve gedachten kan uitdagen door te kijken hoe realistisch die negatieve gedachten zijn. Van daaruit ga je positieve gedachten ontwikkelen die je verder helpen. Door dit dagelijks te doen leert de jongere om negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. Daarnaast leren we je verschillende ademhalings- en spierontspanningsoefeningen om jezelf rustig te maken als je stress krijgt door je faalangst. Ook hier besteden we uitgebreid aandacht aan tijdens de faalangstreductietraining.

In ons aanbod bieden we ook jullie training ‘plannen en organiseren’ aan. Waarom is het belangrijk om goed te kunnen plannen en organiseren?

Je zult tijdens je hele leven moeten plannen en organiseren. Kijk maar naar het kiezen van een vakkenpakket, opleiding of baan. Het is belangrijk dat de jongere naar oplossingen kijkt en niet dichtklapt of in de stress raakt als dingen niet volgens plan lopen. Weet een jongere niet hoe hij/zij dit moet doen? Dan is een training ‘plannen en organiseren’ heel erg handig. In deze training krijg je duidelijk uitgelegd hoe je een goede dag - en weekplanning maakt, en krijg je een lijstje met tips voor het efficiënter maken van je planning. Hierdoor weet je beter waar je op moet letten tijdens het maken van je planning met als gevolg dat het maken van een planning makkelijker en sneller gaat!

In onze training ‘plannen en organiseren’ leer je precies hoe je dit moet doen.

We bieden onze leerlingen ook een training ‘leren leren’, omdat we regelmatig horen dat dit een probleem is. Hoe kan dit en hoe los je dit op met de training ‘leren leren’? 

Veel leerlingen zien op tegen een berg leerwerk, en terecht. Daarom beginnen veel leerlingen maar gewoon met het leren, zodat ze het gevoel hebben dat ze iets doen of gedaan hebben. Het probleem is dat ze dit vaak zonder een plan doen. Ze zijn hierdoor onrustiger in hun hoofd waardoor ze zich minder goed kunnen concentreren. Daarnaast weten ze hierdoor vaak niet of ze de geleerde stof ook daadwerkelijk kennen en begrijpen. Dit laatste gaat over ‘effectief leren’ en is waar onze training ‘leren leren’ van pas komt. Voor ‘effectief leren’ is het namelijk nuttig om te kijken welke leerstrategieën er zijn en hoe je deze strategieën kan toepassen. In de training ‘leren leren’ komen daarom zes uitgebreide leerstrategieën aan bod. Deze strategieën worden behandeld aan de hand van ‘de leerpiramide’, omdat die aangeeft welke methodes effectief zijn en waarom dit zo is. Na het kennismaken met de leermethodes gaan de leerlingen aan de slag met de leermethodes. Ze gaan op iedere leermethode reflecteren om te kijken welke leermethode het beste past. Zo leren we de leerlingen leren in onze training ‘leren leren’. 

Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan het onderzoeken van leerlingen om te zien of ze een diagnose hebben. Is dat écht zo belangrijk? En waarom kan een training over gedragsproblematiek nuttig zijn?

Een diagnose kan belangrijk zijn. Het lastige is dat veel mensen dit zien als iets negatiefs, terwijl het juist kan helpen. Veel leerlingen voelen zich anders dan anderen en weten niet waar dit vandaan komt. Als ze dan bevestiging krijgen dat hun gevoelens kloppen, kan er ook iets mee worden gedaan. Het heeft geen zin om continu van alles te proberen als je niet weet waar de kern van het probleem ligt. Overigens, vinden sommige leerlingen het lastig om te weten dat ze een diagnose hebben. Tegenwoordig heeft echter iedereen wel iets en dat proberen we aan de leerlingen mee te geven. Onze training gedragsproblematiek is daarom voor veel mensen erg handig, omdat er wordt ingegaan op één of meerdere gedragsproblematieken. Het is namelijk belangrijk dat leerlingen, ouders en studenten inzien wat een bepaalde gedragsproblematiek inhoudt en hoe je ermee om kunt gaan. Middels filmpjes, oefeningen en rollenspellen laten we leerlingen, ouders en studenten ervaren hoe ze het beste om kunnen gaan met iemand die bijvoorbeeld ADHD of autisme heeft. Hierbij vinden we het belangrijk dat het visueel wordt gemaakt, zodat de de deelnemers zich ook echt kunnen verplaatsen iemand met een bepaalde diagnose. Ze moeten kunnen zien hoe is om een bepaalde gedragsproblematiek te hebben. 

Veel leerlingen hebben weinig zelfvertrouwen. Waar komt dit vandaan en hoe zorg je ervoor dat dit verbetert in een training ‘meer zelfvertrouwen’? 

Door de verwachtingen waar kinderen tegenwoordig aan moeten voldoen, is hun zelfvertrouwen vaak laag. Zo zien ze op social-media altijd mensen die mooi, dun, rijk of succesvol zijn. Hierdoor denken kinderen vaak ‘ohhh zo moet ik ook worden’. De meeste kinderen zien niet dat die mensen van social-media ook maar mensen zijn die ook onzeker of doodongelukkig kunnen zijn. Kinderen moeten daar doorheen leren kijken zodat ze zichzelf kunnen accepteren en tevreden zijn met wie ze zijn. Leerlingen moeten leren de verwachtingen uit de maatschappij los te laten om hun eigen route bewandelen, mits de leerling daarover tevreden is en zijn diploma’s behaald. In onze training ‘meer zelfvertrouwen’ staat dit allemaal centraal en er zal heel veel aandacht worden besteed aan zelfreflectie. We gaan antwoorden zoeken op vragen als: Wie ben ik? Waar sta ik voor? En wat vind ik belangrijk? Hierna staan we stil bij de kernkwaliteiten van de leerling, welke allergie hier tegenover staat en hoe hiermee wordt omgegaan. Zoals gezegd, spelen verwachtingen een belangrijke rol bij zelfvertrouwen. We bekijken daarom ook aan welke verwachtingen een leerling moet voldoen, waarom dit zo is en of dit echt zo is. Veel leerlingen denken dat ze veel moeten, maar dat hoeft niet zo te zijn…

Leerlingen van Studied krijgen korting op het aanbod van Learn4Life in onze brochure. Meer informatie? Check www.studied.nl en neem contact met ons op.

Meer informatie over Learn4Life is te vinden op de website www.l4l.info