Alle artikels

Meer maatwerk door vakafspraken en evaluatiegesprekken

We streven ernaar onze begeleiding zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van onze bijleskids. Vakafspraken en evaluatiegesprekken zullen ons dit jaar hierbij helpen. Hierover lees je meer in dit artikel.

Vakafspraken bieden duidelijkheid en flexibiliteit. Maar wat is een vakafspraak? Een vakafspraak is in feite een lesovereenkomst. Het is een afspraak tussen de ouders, leerling, student-docent en ons. In deze afspraak staat bepaald hoeveel uren minimaal en maximaal per week worden gevolgd voor een vak. Bijvoorbeeld minimaal 1 uur en maximaal 3 uur economie per week. Dit zorgt ervoor dat de scholier in ieder geval het aantal uren begeleiding krijgt wat hij/zij minimaal nodig heeft. Daarnaast heeft de student-docent de mogelijkheid om meer uren begeleiding in te plannen indien de scholier dit nodig heeft. De vakafspraak wordt gecontroleerd op maandbasis. Dat betekent dat binnen de maand uren kunnen worden geschoven om uiteindelijk tussen het minimum en maximum aantal uren uit te komen. Zo zijn vakanties en toetsweken geen probleem!

Vakafspraken zorgen ervoor dat onze bijleskids de lessen krijgen die ze nodig hebben.

Evaluatiegesprekken zijn een belangrijke schakel in het begeleidingsproces. Het gaat tegen de behoefte van de middelbare scholier in om een vakafspraak voor onbepaalde tijd onveranderd te laten. De behoefte van de middelbare scholier is namelijk continu in beweging. Daarom zit aan elke vakafspraak een evaluatiegesprek gekoppeld. Een vakafspraak heeft een looptijd die bij het maken van de afspraak wordt vastgesteld, bijvoorbeeld 6 weken. Door deze looptijd aan te sluiten bij de publicatie van cijfers of andere belangrijke momenten kan er op het juiste moment worden geƫvalueerd. Tijdens het evaluatiegesprek kijken we samen wat wel en wat niet werkt bij de betreffende vakafspraak; de vakafspraak kan worden verlengd, gewijzigd of beƫindigd. Overigens betekent dat niet dat er altijd een meeting wordt ingepland. We bieden de mogelijkheid, maar soms kan een telefoongesprek of berichtwisseling volstaan. De evaluatiegesprekken zijn een waardevolle toevoeging aan het begeleidingsproces, zo sluit onze begeleiding nog beter aan op de behoefte van de scholier.

Evaluatiegesprekken kunnen op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld online via Zoom.