Alle artikels

Een vliegende start en op zoek naar nieuwe kansen!

Nieuw jaar, nieuwe kansen! De kans om het huidige schooljaar goed af te ronden en het volgende schooljaar af te trappen met een vliegende start. En dat niet alleen, want we zoeken nieuwe kansen om het bedrijf weer een stap voorwaarts te laten maken.

Vliegende start

Het verloop van het huidige schooljaar ziet er goed uit. Eerder schreef ik dat het schooljaar sterk begon met een goed aantal leerlingen van diverse niveaus. Uit de evaluatiegesprekken blijkt dat de leerlingen goed worden ondersteund en stappen vooruit maken. Daar waar de schoolresultaten dit nog niet laten zien, zullen we de komende maanden kijken wat er anders kan. Dan kunnen we op de juiste manier ons best doen om die betere resultaten toch voor elkaar te krijgen. Zo sluiten we samen met onze leerlingen schooljaar 2022/2023 goed af. Daarna staat schooljaar 2023/2024 alweer voor de deur. De tijd vliegt! Het is nog vroeg om daar prognoses over te maken, maar de voorbereiding op het nieuwe schooljaar in de afgelopen zomer heeft haar vruchten afgeworpen. We streven daarom weer naar een vliegende start met een schoon schip en gehesen zeilen. Dan moet dat nieuwe schooljaar wel goedkomen! 

Nieuwe kansen

Nu ons aanbod is uitgebreid met de categorieën basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO/HBO/universiteit en taalonderwijs rijst de vraag wat de volgende stap is. We onderzoeken de mogelijkheid om lessen voor het speciaal onderwijs aan te bieden, aangezien deze vakinhoudelijk overlappen met ons huidige aanbod. Didactisch gezien zou dit dus moeten lukken, maar het omgaan met de gedragsproblematiek waarvoor een leerling in het speciaal onderwijs zit, zal een uitdaging zijn. Een andere mogelijkheid die we onderzoeken is een verdere uitbreiding van ons aanbod voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO/HBO/universiteit en taalonderwijs. Zo wordt gekeken naar pakketten met lessen voor bepaald doelen/cursussen te ontwerpen, zoals de colleges en trainingen voor de eindexamens van afgelopen schooljaar. Dat is erg interessant, want er zijn veel mogelijkheden. Zo streven we in het nieuwe jaar naar een nieuwe stap voorwaarts. De tijd zal leren wat dit gaat brengen… 

Schooljaar 2023 goed starten met onze begeleiding? Check www.studied.nl en neem contact met ons op!