Alle artikels

Geen eindtoets maar doorstroomtoets. Is jouw kind er klaar voor?

Ook dit schooljaar zijn er weer verschillende wetten en regels veranderd voor het primair en speciaal onderwijs. Vanaf dit schooljaar hebben we het over de doorstroomtoets en spreken we niet langer over de eindtoets. Is jouw kind er klaar voor?

Het basisonderwijs haalde een aantal weken geleden verschillende keren het nieuws. Wat was er aan de hand? De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) en de sectorvereniging voor het Primair Onderwijs (PO-Raad) wilden een extra afnameweek toevoegen aan de afnameperiode voor de eindtoets. Uit het zuiden van het land kwamen namelijk vele signalen dat de eindtoets zich niet laat combineren met carnaval. 

Uiteindelijk moest zelfs de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs eraan te pas komen. Zij besloot om scholen inderdaad een extra week te bieden om digitaal de eindtoets af te nemen. Vanwege die extra afnameweek kunnen alle scholen goede voorwaarden creëren voor hun leerlingen bij het afnemen van die eindtoets. En daar worden wij blij van. Maar dat was zeker niet het enige belangrijke nieuws rondom het primaire onderwijs.

Ook dit schooljaar zijn er weer verschillende wetten en regels veranderd voor het primair en speciaal onderwijs. Soms is het bijna niet meer bij te houden. Je hebt als ouder zijnde al méér dan genoeg aan je hoofd. Vanaf het schooljaar 2023/2024, nu dus, spreken we echter niet meer van de eindtoets, maar van de doorstroomtoets. Wat betekent dat voor jou en jouw kind?

Wat is de doorstroomtoets?

We beginnen bij het begin, wel zo makkelijk en overzichtelijk. In februari van dit jaar is het wetsvoorstel doorstroomtoetsen aangenomen. Deze wet is dit schooljaar in werking getreden. We spreken vanaf nu dus niet meer van een eindtoets, maar van een doorstroomtoets. Wat houdt het allemaal precies in? Het is vrij simpel. De inhoud van de doorstroomtoets is vergelijkbaar met de eindtoets, daar verandert niet zo heel veel aan. En ze noemen het de doorstroomtoets, omdat jouw kind doorstroomt naar de middelbare school en zich daar verder ontwikkelt.

De nieuwe wet regelt verder dat er slechts één centrale aanmeldweek is voor alle leerlingen. Want, schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), zo heeft iedereen evenveel kans op een plek op de middelbare school van hun voorkeur. De eerste centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs is in de week van 25 tot en met 31 maart.

Verder wordt het schooladvies van jouw kind naar boven bijgesteld, wanneer die de doorstroomtoets beter heeft gemaakt. Het draagt bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs, want dat is soms al spannend genoeg. En het draagt bij aan meer kansengelijkheid. Ook daar worden wij heel blij van.

Wat betekent dat nog meer?

Het is natuurlijk wel van invloed op het tijdpad. Weten wat jou als ouder de komende tijd te wachten staat? We geven je hieronder graag een kort overzicht:

  • Vóór 15 november melden scholen zich aan voor die doorstroomtoets.
  • Tussen 10 en 31 januari ontvangt jouw kind het voorlopig schooladvies.
  • In de eerste of tweede week van februari maakt jouw kind de doorstroomtoets. 
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Vóór 24 maart ontvangen jij en jouw kind het definitieve schooladvies. 
  • Met het definitieve advies op zak meldt jouw kind zich tussen 25 maart en 31 maart aan op de middelbare school.

Een kleine kanttekening. De centrale aanmeldweek geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Zij kunnen zich al eerder met het voorlopig schooladvies aanmelden.

Wil je toch nog meer weten over de doorstroomtoets? Heel begrijpelijk. Het ministerie van OCW heeft verschillende digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze vind je hier.

Goede voorbereiding is het halve werk

Het lijkt misschien nog wat ver weg. Maar wij weten als geen ander dat school en de tijd die je denkt te hebben letterlijk voorbij vliegt. Voor je het weet is het al februari. En dan komt die doorstroomtoets toch akelig dichtbij. Spannend! Voor jou, maar zeker ook voor jouw kind.

Het is daarom ontzettend belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereiding. Zo'n doorstroomtoets en alles wat daarbij komt kijken kan voor basisschoolleerlingen héél indrukwekkend zijn. Ze worden niet alleen getest op hun kennis en vaardigheden. Het bepaalt tevens welk niveau van voortgezet onderwijs het meest geschikt is.

Oefenen voor de doorstroomtoets

Wij helpen jouw kind daarom graag met het oefenen voor de doorstroomtoets in groep 8. In deze trainingen komen alle onderwerpen aan bod die nodig zijn voor de doorstroomtoets, zoals rekenen, lezen en taalverzorging. 

In zo'n training starten we eerst met het uitleggen van het onderwerp, zoals verhoudingen, een subdomein binnen het rekenen. We leggen uit wat verhoudingen precies zijn en hoe deze opgelost kunnen worden. We eindigen met het maken van oefeningen. We leggen in onze trainingen duidelijk de nadruk op de combinatie van uitleggen en oefenen, omdat we het echt heel belangrijk vinden dat kinderen begrijpen wat ze doen.

We eindigen de laatste training altijd met een doorstroomtoets die te vergelijken is met het echte werk. We doen dat natuurlijk om wat druk en spanning weg te nemen. Maar ook om te kijken welke onderwerpen nog lastig zijn en eventueel extra aandacht nodig hebben.

Het grootste voordeel? Jouw kind weet wat er te wachten staat en dat brengt rust. Jouw kind gaat daardoor een stuk zelfverzekerder de doorstroomtoets in.