Alle artikels

Het begeleiden van leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme.

Denise Olivers van Learn4Life gaf onze student-docenten een leerzame en enthousiasmerende training over autisme. Leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme hebben namelijk vaak behoefte aan begeleiding bij hun schoolwerk. Maar, hoe kun je deze leerlingen het beste ondersteunen?

Autisme in de klas

Veel leerlingen die we bij Studied begeleiden vinden het lastig om het overzicht te bewaren met hun schoolwerk. Ze zijn snel overprikkeld, perfectionistisch of hebben veel behoefte aan structuur. Sommige van deze leerlingen hebben de diagnose autismespectrumstoornis (ASS), oftewel autisme. Bij Studied streven we naar begeleiding die zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de leerling. Tot nu toe gaat dat ook goed bij leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme, maar het kan altijd beter. Uitgeleerd zijn we immers nooit! Daarom wilden we onze medewerkers via een training extra op de hoogte stellen over de behoeftes van leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme tijdens bijles of huiswerkbegeleiding. De training werd afgelopen woensdag verzorgd door onze vaste pedagoog/onderwijskundige Denise Olivers van Learn4Life.

Effectief leren

Een interessant onderdeel van de training was de leerpiramide van Bales. Hoewel op de middelbare school en de universiteit aandacht wordt besteed aan het onderwerp effectief leren, kan ik mij voorstellen dat weinig studenten en leerlingen stilstaan bij de vraag: leer ik op de meest effectieve manier? Volgens de leerpiramide van Bales zijn studiemethoden als colleges, kennisclips en studeren uit een boek/van een laptop weinig effectief. Ik moet zeggen dat dit mijn beleving van deze studiemethoden bevestigt. Vaak staar ik uren naar een tekst om me daarna te realiseren dat de inhoud bij mij nog steeds niet is binnengekomen. Daarentegen zijn studiemethoden als samen discussiëren over de stof en praktijkopdrachten uitvoeren zeer effectief. Voor leerlingen met gedragskenmerken of een diagnose van autisme zijn deze leermethoden een must-have. Zij hebben namelijk (vaak) meer oog voor details en minder voor het grote plaatje. Hierdoor vinden ze het lastig om zelf een tekst samen te vatten of de kernideeën uit een tekst te halen. Tijdens een bijles is het daarom van belang om actief te leren, bijvoorbeeld door stof aan elkaar uit te leggen en de leerling vragen en antwoorden te laten noteren. Door actieve leermethodes te gebruiken leer je uiteindelijk namelijk het meest.

Actieve bijles

Tijdens de training ontdekte we dat veel effectieve methoden al bewust worden ingezet in de lessen van onze student-docenten. Zo dagen veel student-docenten hun leerlingen uit met stellingen en vragen over de stof. Je zou wellicht verwachten dat in een bijles de student-docent meer aan het woord is dan de leerling, maar dat is in onze lessen niet het geval. Vaak stelt de student-docent vragen en antwoordt de leerling met de kennis die hij of zij nodig heeft. Hier komt veel creativiteit bij kijken, van zowel de student-docent als de leerling, wat de begeleiding leuk en uitdagend maakt! Naast het elkaar de stof uitleggen voeren we in de les ook samen opdrachten uit. Denk hierbij aan huiswerkopgaven maken, diagnostische toetsen oefenen en oude examens doornemen. Het is top om te zien dat onze student-docenten reeds de juiste methoden gebruiken om leerlingen te begeleiden, ook als ze een diagnose of gedragskenmerken van autisme hebben.

Belang van structuur

Het belangrijkste onderdeel van de training vond ik het belang van structuur. Dit houdt in dat het bij het begeleiden van leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme van belang is dat er zo min mogelijk (onverwachte) veranderingen zijn. Een les kan bijvoorbeeld niet zomaar worden verplaatst. Dat levert de leerling namelijk veel stress op. We letten er daarom extra op dat we onverwachte veranderingen voorkomen en duidelijk communiceren naar de leerling.

Kwaliteiten

Autisme is niet alleen een beperking. Tijdens de training vertelde Denise bijvoorbeeld dat leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme vaak oprecht zijn, uitermate goed presteren in een specifiek vak en logisch kunnen nadenken. Met de juiste handvatten, zoals effectieve en gestructureerde leermethoden, kunnen leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme enorm ver komen. Daar kunnen wij met onze lessen aan bijdragen door aandacht voor de sterktes en zwaktes van de leerling te hebben en waar nodig ondersteuning te bieden. Dat geldt natuurlijk voor iedere leerling, maar bij leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme gaan we daar nog meer op focussen.

Al met al was het een inspirerende training. Ik heb er veel van opgestoken en voel me voorbereid om leerlingen met een diagnose of gedragskenmerken van autisme te ondersteunen. Bij de evaluatie aan het einde van de training gaven andere student-docenten hetzelfde aan. Een geslaagde training dus: voor herhaling vatbaar! 

Interesse in begeleiding voor een leerling met een diagnose of gedragskenmerken van autisme? Check www.studied.nl en neem contact met ons op.